2201 De Tuinen van het Verspreide Paleis

2201 De Tuinen van het Verspreide Paleis

Als onderdeel van New Urban Networks - website

 

Mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds van de Creatieve Industrie - website

Publicatie Transities -  website

2008 Het Verspreide Paleis

2008 Het Verspreide Paleis

Als onderdeel van New Urban Networks - website

Beroepsvereniging van Nederlandse Stedenbouwkundigen en Planologen - website

2003 Verdichtingsstudie Flexwonen

2003 Verdichtingsstudie Flexwonen

Als onderdeel van New Urban Networks - website

Eindpresentatie verdichtingsstudie Flexwonen - Wooncongres 2020 - Presentatielink

College van Rijksadviseurs - website

Interview met Harald Mooij & Marta Roy Torrecilla - link

1701 Who Cares - Oosterparkwijk Groningen

1701 Who Cares - VERBONDEN - Oosterparkwijk, Groningen

i.s.m Harald MOOIJ als MOOIJ DenkWerk

Website prijsvraag who Cares

1605 Het Belgenlabyrint

1605 Het Belgenlabyrint - Amersfoort

i.s.m David de Jong