1701 Verbonden - Oosterparkwijk, Groningen

Prijsvraag Who Cares – i.s.m Harald Mooij als MOOIJ DenkWerk

 

De Prijsvraag ‘WhoCares?’ combineert de vraag naar de toekomst van de Nederlandse na-oorlogse woonwijken met de vraag hoe we de zorg in Nederland zo kunnen organiseren dat deze ook op de langere termijn kwalitatief goed en betaalbaar blijft.

 

Centraal in onze visie staat het idee dat goede èn betaalbare zorg integraal deel uitmaakt van het dagelijks samenleven, in de omgeving, stad, buurt, wijk, straat en het gebouw waar we wonen. ‘Zorg’ betreft hierin het hele spectrum van preventieve gezondheidsverbetering tot reguliere en specialistische (poli-)klinische zorg en kent in onze visie naast de medische ook een belangrijke sociale èn ruimtelijke component.

 

De Oosterparkwijk kent grote verschillen in karakter tussen de afzonderlijke buurten, en een nog grotere variatie aan bewoners, verspreid over die wijken. Maar de wijken zijn monotoon van bebouwing en woningtype, introvert door de maat van de bouwblokken en de straten eenzijdig door het primaat van de auto. Barrières op alle schaalniveaus beperken de mobiliteit van voetgangers, de sociale interactie en de toegankeljikheid van (zorg-) voorzieningen.