2008 Het verspreide Paleis

Als onderdeel van New Urban Networks

 

De eens zo bruisende binnenstad van Geleen wordt sinds het verdwijnen van de mijnbouw steeds een beetje stiller. De straten en pleinen voelen door het schaarser wordende gebruik nu ruim en verlaten, als een te grote mantel om een berooide, oude vorst. Het paleis is leeg, op de verdiepingen huizen nog de oudere leden van de hofhouding, maar het ontbreekt aan de jonge prinsen en prinsessen die met hun vrolijke levensenergie het bal haar glans geven.

 

Toch zijn die niet ver hier vandaan dagelijks te vinden, in de vele werknemers en studenten. van meer dan honderd nationaliteiten bij de bedrijven op de Brightlands Chemelot Campus, pal naast het centrum van Geleen. Een campus die bruist van innovatie en samenwerking, met ambitieuze doelstellingen op het gebied van duurzaamheid, nieuwe technologie en circulair toepasbare materialen in industrie en maatschappij. Veruit de meeste werknemers wonen niet in Geleen, maar verderop in Maastricht of Heerlen.

 

Ons idee verkent de mogelijkheid om het wonen in Geleen aan te bieden als dienst, niet als bezit, waarbij wonen en werken, sociaal contact tussen werknemers onderling maar ook tussen nieuwe bewoners en de openbare ruimte centraal staan. Leegstaande panden worden ingericht en met elkaar verbonden als een ‘woon-werkhotel’ in een grote variatie aan ruimten en activiteiten, waarbij de functies van het wonen en werken en de verbindingen met andere aspecten van het dagelijks leven verspreid door het stadscentrum gevonden kunnen worden. Zo kan een gedeelde keuken aan een plein tegelijk een publieke functie krijgen, een woonkamer als hotellobby ook een ontmoetingsplek zijn voor eenzame omwonenden en een ruimte voor start-ups ook een werkplek voor actieve Geleners.

 

 

  

Ontwerpteam: Jeroen Bos, Mauro Parravicini, Marta Roy Torrecilla en Harald Mooij

Ondersteuning: Chao-Yu, Marin Zeeman, Isabel Offenberg en Daan Juurlink