2003 Verdichtingsstudie Flexwonen

Als onderdeel van New Urban Networks

 

In opdracht voor 'een ontwerpend onderzoek naar het verdichten en transformeren van bestaande wijken met flexibele woningen' van Atelier Rijksbouwmeester en het Ministerie van BZK, komen twee grote ambities samen: een verkenning naar mogelijkheden om het huidige woningtekort in Nederland (schattingen variëren van 700.000 tot 1 miljoen+ woningen) binnen bestaande wijken op te lossen en het idee om de meest acute nood te ledigen door middel van snel te realiseren 'flexibele woningbouw'. Deze dualiteit ligt ook ten grondslag aan de uitwerking van ons onderzoek: een ruimtelijke verkenning naar kansrijke locaties voor verdichting van bestaande wijken enerzijds, anderzijds een kwalitatieve categorisering van verschillende soorten 'flexibele woningbouw' en hun toepassing in bestaande woongemeenschappen en -condities.

  

Ontwerpteam: Jeroen Bos, Mauro Parravicini, Marta Roy Torrecilla en Harald Mooij

Ondersteuning: Daan Juurlink, Laura Sacchetti, Mighena Shehi