1207 Circus Jeroen Bos – Den Bosch

Ideeënprijsvraag Dag van de Architectuur - Reset Heetmanplein - i.s.m David de Jong als collectief Abatoir - 1e prijs

 

Voor dit ontwerp is de tegenstelling tussen architectuur en natuur, typerend voor het huidige Heetmanplein als uitgangspunt genomen. Ter versterking van dit contrast hebben wij een stadsmuur ontworpen die fungeert als één grote entree. Een rondgaande poort die, verwijzend naar de oude stadswal, de grens tussen stad en land markeert.

 

Om het contrast met de natuur verder te versterken is het binnengebied vormgegeven als een geasfalteerd parkeerterrein waarbij de parkeerindeling bewust geen rekening houdt met bestaande objecten. Om het verschil met het asfalt voelbaar te maken, wordt de bestaande verkeersroute bestraat met kasseien.

 

Contrasterend met het asfalt is de stadsmuur ontworpen als modern, wit object: pontificaal en neutraal tegelijkertijd. Met deze ommuring wordt een plein gecreëerd dat op vele manieren kan worden gebruikt.

 

Zo ontstaat een doorgangsgebied dat tegelijkertijd verblijfsgebied is: een plein omringd door een iconische muur dat dé entree tot de stad vormt.